Policie


Okresní ředitelství policie bylo v Domoradicích postaveno podle projektu architekta Vladimíra Zdvihala v první polovině 90. let. Jednalo se o jeden z prvních plasticky pojatých domů po sametové revoluci. Dům čerpající z postmoderny je tvořen třemi hlavními objemy spojenými přízemní vstupní halou se zelenou střechou. Tvarově rozmanitá architektura s parabolickým zastřešením je sjednocena použitými materiály a modrým odstínem reprezentujícím dodnes Policii ČR. Dům obsahuje administrativní, kancelářské a skladovací prostory, v suterénu bychom nalezli garáže i střelnici. Jelikož dům vznikl před digitalizací, tak obsahuje velké množství archivních prostor, které už dnes nejsou potřeba, dům tak je pro dnešní potřebu hmotově předimenzovaný. Jedná se ale o jednu z významných staveb 90. let na periferii Krumlova.