Nonna

Domek v Klášterní ulici má gotický základ, ale na jeho dnešní podobě má výrazný podíl přestavba, která proběhla v období raného baroka. Tehdy byl dům patrně zvýšen a v patře vznikl řezaný trámový strop. Ten je velmi zajímavý, jelikož nese letopočet vzniku 1676, ale stylově odpovídá spíše době kolem roku 1570 nebo starší. Jeho autor tak možná vědomě, možná nevědomky vytvořil dílo, které bychom dnes nazvali historismem. Fasáda, kterou člení výrazné pilastry, vznikla v téže době. Během rekonstrukce domu, prováděné v polovině 90. let minulého století, byl pod vstupem nalezen portálový překlad z období pozdní renesance či raného baroka. Tento fragment byl v rámci rekonstrukce z podpraží vyjmut a umístěn na mnohem čestnější místo – do nadpraží. Slouží tedy tak, jak původně měl. Po dokončení rekonstrukce tu byla roku 1996 otevřena italská pizzerie, která funguje dodnes. V Krumlově by se pro ni snad nenašlo lepší místo než malebná Klášterní ulička a dům s vysokým pilastrovým řádem – architektonickým prvkem vzešlým z italské renesance.

Detail překladu nad vstupem (zdroj: webová encyklopedie města)
Pohled na vyřezávaný trámový strop v patře domu (foto: Jiří Bloch, archiv majitelů domu)
Takto byl překlad nalezen během průzkumu a rekonstrukce domu v roce 1996 (foto: Jiří Bloch, archiv majitelů domu)