Městský nájemní dům

Po první světové válce byla (nejen) v Krumlově bytová krize, a tak ve městě postupně vznikalo několik nových bytových domů. Například na Plešivci stavěla ve dvacátých letech bytovky pro své zaměstnance firma Spiro, do řešení krize se ale zapojilo i samotné město. Právě tehdejší radnice iniciovala výstavbu nájemního bytového domu na adrese T. G. Masaryka 200. V létě 1925 připravil městu pražský architekt Ernst Wuhrmann projekt a o necelý rok později se nájemníci mohli nastěhovat. Ještě před položením základního kamene bylo jasné, že jeden ze čtyř bytů budou obývat bývalý vrchní lesník Rudolf Němeček a jeho žena Anna, kteří městu k výstavbě domu darovali parcelu a 40 000 korun. Výměnou za svůj příspěvek získali doživotně nový byt. Ve zbylých třech bytech se podle archivních materiálů do konce druhé světové války vystřídalo několik nájemníků. Jemně zdobená fasáda domu, včetně zvýrazněného vstupu s balkonky po jeho stranách, dodnes odpovídá Wuhrmannovým plánům. Oproti tomu vikýře, které zvětšily podkroví pro další byt, vznikly nejspíše až v sedmdesátých nebo osmdesátých letech.

Plán domu podepsaný Ernstem Wuhrmannem (zdroj: SOkA Český Krumlov)