Městská lékárna

Dům s adresou Panská 16 tvořily původně dva domy, které byly skoro přesně před půlkou tisíciletí sloučeny v jeden. Na začátku 17. století byl dům stavebně upraven a opatřen loubím. V roce 1795 byl dům zvýšen o patro a zároveň bylo loubí odstraněno a jediným jeho pozůstatkem je rohový pilíř. Dům má dvě tváře. Směrem do ulice Panské je fasáda hladká bez jakékoli zdobnosti, zatímco do náměstí je pozdně barokní – okna jsou zdobena šambránami, fasáda členěna pilastry a zakončena volutovým štítem. Od konce 18. století sídlila v domě městská lékárna, která se v domě nacházela až do roku 2015. Znak městské lékárny zdobí fasádu dodnes, léčivé medikamenty už ale v domě nekoupíte.

Fotografie na níž jsou vidět obě fasády, zdobná do náměstí a prostá do ulice Panské. (zdroj: encyklopedie.ckrumlov.cz)
Foto od Josefa Seidela z roku 1912. Radnice je ještě bez podloubí, které bylo obnoveno v roce 1925.
Foto z roku 1978 od neznámého autora s detailem znaku městské lékárny.