Masné krámy

Jednopatrový dům s číslem popisným 130 stojí v ulici Masná již od období pozdní gotiky. Z této doby se i přes jeho pozdější renesanční přestavbu zachovalo dispoziční řešení, které je tvořeno v přízemí jednou plochostropou místností a schodišťovou síní, klenutou valeně s lunetami. Pro dům je příznačné do ulice předsunuté patro posazené na žulových krakorcích, které jsou charakteristické právě pro období gotiky a počínající renesance. Jak už název ulice napovídá, tak od 16. století obývali dům řezníci. Stejně tomu bylo například i ve vedlejším domě č.p. 131, kde jsou masné krámy doloženy už v roce 1513. Řezníci dům č.p. 130 obývali s krátkými přestávkami až do počátku 19. století. V roce 1915 byly tehdejším majitelem renovovány žulové krakorce a skoro přesně o sto let později byl dům současnými majiteli podle projektu Tomáše Nováka rekonstruován pro potřeby kavárny. V rámci rekonstrukce bylo zjištěno, že krov domu je pozdně gotický a pochází z roku 1485. Krov byl tedy v rámci rekonstrukce z větší části zachován a byl zesílen novou konstrukcí. Během úprav fasády byl odkryt nápis „smíšené zboží“, ovšem kdy se v objektu nacházelo, se nám zjistit nepodařilo.

Pozdně gotický krov vyztužený novou konstrukcí po rekonstrukci.