Jesslova vila

Majestátní vila na třídě Míru vznikla roku 1898 podle o rok dříve zpracovaného projektu Roberta Kunze, toho času městského stavitele v hornorakouském Welsu. Nechal si ji postavit obchodník Gotthard Jessl, který pak v přízemí provozoval obchod a v patře a podkroví společně se svou rodinou bydlel. Jak do obchodu, tak do bytu vedly samostatné vchody. Symetrickou uliční fasádu stavitel Kunz ozdobil výrazným rámováním oken i diamantovou bosáží a nad hlavní schodišťový vstup umístil pečlivě vyřezávanou dřevěnou verandu. Původní podoba historizující vily, včetně drobných výtvarných prvků na jejích fasádách, je dodnes velmi dobře dochovaná. Součástí jejího projektu bylo i podlouhlé stavení za domem, které sloužilo jako sklad uhlí a Jesslova zboží. Na počátku dvacátých let byl tento jednopodlažní hospodářský domek prodloužen na parcelu vedlejší vily z roku 1907. Domek se za oběma vilami nachází dodnes, ovšem k architektonicky banálnímu skladu zboží už má daleko. Ve druhé půli devadesátých let byl totiž přestavěn do podoby dnešní pobočky VZP s výrazným hrotitým průčelím. Gotthard Jessl svou krásnou vilu s obchodem neobýval dlouho, protože už rok po jejím dostavění zemřel. V domě však nadále žily jeho dcery s vdovou Franziskou, která svého muže přežila o dvanáct let.

Plán vily pro Gottharda Jessla z roku 1897 (SOkA Český Krumlov)

Naše úvodní fotografie je tři roky stará, dnes je fasáda čerstvě opravená