Interna

První budova českokrumlovské nemocnice byla postavena ještě před vznikem Československa – v roce 1911. Od té doby se nemocniční areál postupně rozrůstal. Budova interny tvoří jeho výškovou dominantu od roku 1987 a navrhli ji architekti Naděžda a Antonín Dvořákovi společně s Jaromírem Kročákem. Manželé Dvořákovi už od přelomu 50. a 60. let pracovali v českobudějovickém Stavoprojektu, který měl ve znárodněném hospodářství po roce 1948 na starost téměř veškerou výstavbu na jihu Čech. O generaci mladší architekt Kročák nastoupil do Stavoprojektu až na počátku 80. let a po revoluci založil vlastní ateliér, který funguje dodnes (před dvěma lety například navrhl rekonstrukci náměstíčka na sídlišti Za Nádražím). Jejich krumlovská stavba je výrazně členěná a ozvláštňuje ji vtažená terasa ve třetím patře, která jako by dům půlila. Původně byla jeho fasáda z části pokrytá tmavě zeleným obkladem a meziokenní panely měly cihlovou barvu. Po zateplení, ke kterému došlo v roce 2011, je barevnost fasády střízlivější. V současné době je rekonstruováno a modernizováno vnitřní zařízení budovy.

Budova před zateplením v roce 2011.