Hudební pavilon

Od 20. let 20. století se v západní části městského parku nachází pavilon původně určený pro venkovní koncerty ale i jako místo pro posezení. Samotný městský park byl založen v roce 1907, předtím se na jeho místě nacházely jezuitské zahrady, které byly částečně přístupné veřejnosti. Hudební pavilon byl postaven během poválečných úprav parku, kdy byla změněna jeho kompozice a park byl doplněn i o Památník padlým v 1. světové válce. Ten se do dnešních dnů ale nedochoval – byl zrušen spolu se stavbou Památníku bojů a vítězství nad fašismem, jež vznikl přes odpor pracovníků památkové péče ještě v roce 1989 a změnil i kompozici celého parku. Samotný pavilon byl postaven v historizujícím stylu na půdorysu osmiúhelníku. Střecha ve tvaru komolého jehlanu s osmibokou kopulí je nesena osmi subtilními sloupky. Do altánu se vstupuje ze severu a z jihu, jinak je altán po obvodu kryt masivním zdobným zábradlím. Od roku 1963 je pavilon a celý park kulturní památkou. V roce 2012 byla dokončena revitalizace městského parku, v rámci níž byl rekonstruován i hudební pavilón. Dnes slouží pavilón k odpočinku a příležitostným společenským akcím jako jsou svatby.

Fotografie po stavbě altánu (20. léta 20. století, Foto Wolf)