Hradba s baštou

Městské opevnění je v Krumlově viditelné na několika místech, většina hradebních zdí je ale již zbořena nebo pohlcena hmotami domů, které k nim byly přistavěny. Jedna z dochovaných části původních hradeb z 15. století se nachází v Hradební ulici. K hradbě přiléhá trojboká kamenná bašta, která směrem k městu není uzavřena stěnou, původně se v ní ve dvou úrovních nacházely střílny. Na obou stranách hradby je hrázděný ochoz, který je vysazen na trámové konstrukci. Hradby byly původně napojeny na vnější kájovskou bránu, která je dnes spolu i s vnitřní branou zbourána. V 19. století byl k hradbám přistaven sklad a v druhé polovině 20. století pak odstraněna katovna, která k hradbám přiléhala z vnitřní strany. Sklad z 19. století byl na počátku 21. století adaptován na ateliér a později kavárnu, jež se zde nachází dodnes.

Vlevo ortofoto z roku 1952, na které je vidět k hradbě přiléhající katovna. Vpravo ortofoto z dneška.
Bašta není z vnitřní strany ukončena zdí, viditelné jsou dvě úrovně střílen.
Hradba s přistavěným skladem (dnes kavárna) z vnitřní strany. V těchto místech přiléhala k hradbě katovna.
Hradba s baštou z vnější strany města.