Giselin chudobinec

Poslední květnový den roku 1874 byl na Tavírně slavnostně vysvěcen Giselin chudobinec s nemocnicí, který vznikl díky nadaci Kathariny Neumüllerové. Jednalo se o přestavbu prelátské budovy sýpky za 22 000 zlatých podle projektu knížecího schwarzenberského stavitele Jana Bělohoubka. Jednopatrový dům, nacházející se tehdy uprostřed zahrad a polí, obsahoval 28 lůžek, operační místnost a skromnou kapli. Dům obklopovala okrasná zahrada sloužící nemocným. O provoz chudobince se staraly řádové Milosrdné sestry. Po vystavění nemocnice na Horní bráně v roce 1911 se v domě nejdříve nacházely úřednické byty a následně byty sociální. Dnes se jedná o ubytovnu pro sociálně slabé vlastněnou městem a provozovanou Českým červeným křížem.

Fotografie z roku 1963 od neznámého autora. Na domě jsou ještě původní prvky – původní okna, šambrány a další zdobné elementy. Ty zanikly pravděpodobně během rekonstrukce v 70. letech.