Dvojvila

Vila v Kaplické 162 byla postavena v roce 1913 a svojí zdobností fasády a organicky pojatými štíty rizalitů beze sporu čerpá ze secesního stylu. Dům vznikl z pera inženýra Karla Nowačka (někdy uváděn také jako Nowatschek), který se narodil roku 1868 v Manětíně a v letech 1897 až 1926 byl krumlovským městským stavitelem. Na svědomí má v Krumlově řadu staveb, jen v Kaplické ulici navrhl ještě dvě další vily. Secesní vila č.p. 162 je tvořena dvěmi zrcadlově symetrickými částmi, z nichž každá obsahuje jednu bytovou jednotku s pěti obytnými pokoji. Na obou stranách je dům zakončen vystupujícím rizalitem a obsahuje řadu pěkných detailů, jako je ostění oken, zdobné římsy či kontrast mezi hrubou nazelenalou a hladkou bílou omítkou použitou v detailech. Dnes se v domu nachází okresní státní zastupitelství.

Projekt domu od Karla Nowačka (zdroj: SOkA Český Krumlov)