Dvojdům

Dům na Latránu s č.p. 70 a 71 má dvě čísla popisná, protože se na jeho místě původně nacházely dva středověké domy. Ty vznikly při ohradní zdi kláštera, avšak v roce 1895 byly až na sklepy zaklenuté polokruhovou valenou klenbou kompletně zbourány a nahrazeny domem zcela novým s neorenesančním průčelím. Ten byl postaven podle projektu z roku 1894 od místního stavitele Františka Sosny, který na Latránu navrhl vícero staveb (Latrán 47, 54 či 181). Neorenesance je v Čechách spjata s národním uvědoměním, často se tento styl uplatňoval při stavbě velkých veřejných budov, jakými jsou Národní divadlo či Národní muzeum v Praze. Fasáda dnes již nedává tušit, že se původně na parcelách nacházely domy dva. Průčelí budovy je typickým příkladem fasády z konce předminulého století – zdobena je bosáží a frontony nad okny, která jsou na krajích fasády sdružená. V přízemí se dnes nachází obchody, v patře a podkroví pension.

Směrem do dvora se nachází pavlač.
V katastru nemovitostí jsou parcely dodnes rozděleny dle původní zástavby.
Na fotce z roku 1912 je dům s č.p. 70 a 71 zachycen v průhledu skrz bránu. Tehdy byl dům relativně nový – bylo mu 17 let.