Dvojdům v Příkré

Dvojdomek v Příkré ulici je jedním z mnoha příkladů tradicionalistické meziválečné vilové architektury na Horní Bráně. Vznikl v polovině dvacátých let 20. století, tedy v době, kdy v Příkré, ale také v blízké Kaplické nebo Rybniční ulici vilová zástavba teprve začala růst. Projekt dvojdomu vytvořil roku 1924 stavitel Johann Stepan, který byl zároveň jeho stavebníkem. Po dostavění jeho jednu polovinu prodal paní Bertě Czaskové, a druhou část pronajímal, ač ji původně také zamýšlel prodat. Dvojdům byl navržen jako půdorysně zcela symetrický, čemuž odpovídají i jižní a severní fasáda. V obou domech byly původně navrženy dvoupatrové byty, nakonec ale v každém patře vznikla samostatná bytová jednotka s kuchyní a hygienickým zázemím. Přestože tak dům vypadá jako velkorysá vila, ve skutečnosti tu v období první republiky byly čtyři nevelké dvoupokojové byty. Interiér jedné poloviny domu prošel před pár lety povedenou rekonstrukcí ECHOROST architektů.

Plán domu s pohledy a řezem (zdroj: SOkA Český Krumlov)