Dvojdům u Depa

Dva domy nacházející se v záhybu ulice Latrán jsou dnes sjednoceny růžovou fasádou a působí jako jeden celek. Z jejich hmot je ale patrné, že původně šlo o dvě samostatné stavby. Vznikly zde už ve středověku, zadní dům byl přistavěn přímo k městské hradbě. V následujících stoletích v obou objektech proběhlo několik stavebních úprav. Na jejich štítech je pěkně vidět posun v architektuře první poloviny 19. století. Zatímco dům vlevo získal svůj zdobný štít s volutovými nástavci patrně v době kolem roku 1800, štít vedlejšího domu pochází až z poloviny 19. století a je o poznání jednodušší. Jeho fasáda už odpovídá velmi pozdnímu klasicismu. Ještě před několika lety v přízemí pravého domu fungovalo železářství, dnes se v obou propojených budovách nachází hotel. Pro jeho účely byly domy kolem roku 2012 rekonstruovány podle plánů Domus atelieru, který se na rekonstrukce historických staveb specializuje.

Příčný řez oběma domy (převzato z webu Domus atelieru: https://www.atelierdomus.cz/latran-cesky-krumlov-2/…)
Stav domů před rekonstrukcí v roce 2012 – kromě nové fasády přibyly i střešní vikýře (zdroj: webová encyklopedie města)