Dům z první republiky

Dům s č.p. 33 stál v ulici Rooseveltova už v 16. století. Dům se nachází ve svahu, díky čemuž směrem od Vltavy působí o dvě patra vyšší. V roce 1929 prošel dům radikální rekonstrukcí, kdy byl přestavěn pro potřebu jihočeského konzumu. Dlouhá léta se v objektu nacházela drogerie. V letech 2017-2020 prošel dům kompletní rekonstrukcí podle projektu Sodomka Sodomková architekti, během které v přízemí vzniklo bistro a v ostatních patrech apartmány. V rámci rekonstrukce byly zachovány nejvýznamnější prvky z původního domu a z jeho přestavby z První republiky, odstraněny byly nevhodné zásahy z let sedmdesátých. Interiéry byly doplněny o nové prvky, konstrukce a materiály. Směrem k městskému parku byl dům doplněn o druhé patro pavlače, směrem do ulice Rooseveltovy vychází fasáda z prvorepublikové přestavby.

Půdorys přestavby z roku 1929 (SOkA Český Krumlov)
Pohled na fasádu z projektu přestavby z roku 1929 (SOkA Český Krumlov)
Pohled na dům z městského parku
Dům č.p. 33 s drogerií před rekonstrukcí
Řez z projektu nedávné rekonstrukce (autor: Sodomka Sodomková architekti)