Dům u ZUŠky

Dům v Kostelní ulici s č.p. 164 pochází původně ze 14. století a obsahuje hodnotné konstrukce ze středověku jako je třeba část původní hradební zdi či lomený gotický vstupní portál. Hřebínková klenba v přízemí připomíná renesanční úpravy a vstupní dveře pak poukazují k době vzniku v období klasicismu, kdy byly předělány i dispozice a fasády. Zajímavým prvkem domu je, že roh přízemí se vznáší nad samotnou ulicí, která tak není neúnosně zúžena. Jižní fasáda domu se výrazně uplatňuje při pohledu z městského parku na kostel sv. Víta. Při rekonstrukci v roce 1960 bylo bohužel odstraněno mnoho autentických konstrukcí a do domu byly vloženy železobetonové stropy. V nedávné době byla rekonstruována fasáda směrem do ulice Kostelní a zobytněn prostor pod krovem. Na uliční fasádě se nachází malba sv. Floriána, patrona hasičů, který měl dům chránit před ohněm. V němčině existovala modlitba: O heiliger St. Florian, verschon mein Haus, zünd’ and’re an. (Ó svatý Floriáne, ušetři můj dům, zapal jiný). U tohoto domu modlitba evidentně zafungovala a sv. Florián dům ochránil.

Uprostřed fotky vedle základní umělecké školy se nachází dům s č.p. 164. Finální podoba domu vč. prosklené pavlače přes dvě patra je dílem až 20 století.