Dům s volutovým štítem

Měšťanský dům č.p. 54 je součástí zástavby při ulici Linecká. Název ulice se v průběhu času vyvíjel. V 16. – 17. století byla známa jako Kájovské předměstí, v 18. – 19. století jako Gottesackergasse. Na začátku 20. století bychom v mapách nalezli Lineckou v německé variantě jako Linzergasse, v druhé polovině 20. století pak jako Švermovu ulici. Dům s dnešní adresou Linecká 54 se nachází na rohové proluce, historicky se vždy vedle domu nacházela zahrada, v níž byl později v roce 1905 postaven fotoateliér Seidel. Ve štítové stěně s volutovým štítem tak může mít dům umístěná čtyři okna s ušatými šambránami a drobný výklenek. Fasáda do ulice je o čtyřech okenních osách po dvou sdružených otvorech. V přízemí se nachází vstup s kamenným ostěním a výkladec obchodu. Nejstarší jádro domu vzniklo v druhé polovině 16. století, kolem roku 1740 byl dům upraven do stávající barokní podoby. Zadní trakt domu pochází z 19. století. V domě se bydlelo a nacházel se v něm obchůdek, po válce pak okresní výbor svazu požární ochrany. 

Foto z roku 1902 od Josefa Seidela. V té době už určitě pomýšlel na to, že si vedle foceného domu postaví v zahradě fotoateliér. Stalo se tak o tři roky později v roce 1905.
Stav domu v roce 1986 (foto: neznámý autor)
Mapa ze začátku 19. století ukazuje na pozemku s číslem 600 dům č.p. 54. Šrafovaná plocha značí plánovanou výstavbu směrem do dvora. Zahrada vedle domu je samozřejmě ještě bez fotoateliéru Seidel.