Dům s rožmberským jezdcem

Podobně jako mnoho jiných domů na Latránu má i dům čp. 39 už gotický základ. Výrazně přestavěn byl v polovině 16. století, tedy v období renesance, která se propsala do jeho průčelí. Fasádu domu zdobí malba tzv. rožmberského jezdce, symbolu rodu Rožmberků, který používali například i na rodových pečetích. Malby kolem jezdce se dochovaly jen v torzu, ale výrazné je jejich orámování renesančními diamantovými psaníčky. Na spoustě krumlovských domů je tento motiv proveden technikou sgrafita, tady je ovšem malovaný. Průčelí vrcholí štítem členěným římsami, pilířky a zakončeným obloučky, které jsou pro renesanci velmi typické. Neobvyklá jsou ale krajní vykrojená pole štítu, která nám dávají tušit pozdější barokní úpravy. Do této podoby byl dům zrestaurován až v 90. letech 20. století, předtím byly renesanční malby desítky let překryty, jak dokládají staré fotografie domu. Do historie Krumlova se dům nezapsal žádným jednoznačným určením, právě naopak – vystřídalo se tu mnoho obyvatel rozličných povolání i několik různých provozoven. Například v polovině 17. století tu byla vinárna, o sto let později dům obývali soukeníci a v dalším století se zde nacházela Německá záložna.

Nedatovaná fotografie zachycující dům před rekonstrukcí (zdroj: webová encyklopedie města)
Fotografie štítu domu od Josefa Seidela z počátku 20. století (zdroj: Historische Datenbank Böhmerwald)