Dům s medvědem

Dům č.p. 11 nacházející se při zámeckých schodech je pozdně gotického původu a z tohoto středověkého období můžeme na fasádě vidět kamenný gotický portál při vstupu. Dům jako takový byl samozřejmě v průběhu let několikrát rekonstruován a to jak v období renesance, baroka tak i klasicismu. Z barokního období se dodnes na nároží zachovalo iluzivní okno s medvědem, který sem utekl z nedalekého příkopu. Během století se v domu vystřídaly desítky lidí a několik profesí, mezi nimiž dominuje jedno – bydlelo zde několik puškařů. V letech 2018-2019 proběhla rekonstrukce dvorní i uliční fasády včetně restaurování nástěnné malby. Medvěd tedy snad bude zdravit kolemjdoucí i další století.

Fotka z roku 1914 s domem č.p. 11 vpravo. Na fotce je vidět dřevěný výkladec, který se do dnešní doby nedochoval (Foto: Josef Seidel)
Detail iluzivního okna s medvědem