Dům s madonou

Na domu čp. 72 v Široké ulici lze stejně jako u mnoha dalších staveb v jádru Krumlova rozpoznat několik stavebních etap. Jeho nejstarší část je gotická, v přízemí se nachází renesanční kamenný portál a průčelí, které vzniklo na konci 18. století, je barokně klasicistní. Jako jeden z mála krumlovských domů však tento nese i stopu nejsoučasnější, kterou představuje Krumlovská madona z drátěného pletiva umístěná do slepého okenního pole v prvním patře. V roce 2017 ji pro Egon Schiele Art Centrum vytvořil Roman Týc, umělec, kterého můžete znát mimo jiné jako člena skupiny Ztohoven. Obrazy madon se každých pár let mění, tudíž dost možná bude malebnou zeleno-bílou fasádu brzy zdobit zase jiné dílo.

Fotografie domu z roku 2005, těsně před rekonstrukcí fasády (zdroj: Památkový katalog NPÚ)