Dům s immaculatou

Dům č.p. 75 stojí u bývalých hradeb v ulici, která se dříve jmenovala Zadní či Dolní a od 18. století pak Breite Gasse – Široká ulice. Domu, který má dodnes obvodové zdivo z pozdně středověkého období, dala současnou podobu fasády s volutovým štítem až rekonstrukce z období baroka. Ze staršího renesančního období bychom v interiéru nalezli třeba hřebínkové klenby. Zajímavostí domu je, že místo jednoho okenního otvoru v patře je obraz s námětem Immaculaty (zobrazení Panny Marie Neposkvrněné). V roce 1872 byla zbourána část hradby za domem, což umožnilo na pozemku ve stejném roce přistavět klasicistní dvoupatrový objekt směrem do ulice Hradební, který je jedním z mála zachovaných příkladů architektury z 19. století ve Vnitřním městě. V posledních deseti letech byl objekt rekonstruován podle projektu Ing. Karla Jandourka – nejdříve část po Široké ulice, později částečně i přístavba do ulice Hradební.

Zadní část domu z roku 1872 směrem do Hradební ulice.
Takto dům vypadal v roce 2005.
Detail obrazu Immaculaty
Fotka z první republiky (Dům č.p. 75 je třetí zprava)