Dům s arkýřem

Latránský dům čp. 73 sice zdobí arkýř vynášený renesančními kamennými krakorci, na první pohled je ale patrné, že příliš starobylý není. Byl postaven v roce 1934 na místě částečně zdemolovaného pozdně gotického objektu při někdejší městské hradbě a je tak jedním z mála domů, které v historickém jádru města vznikly ve 20. století. Frymburský stavitel Hans Maierl jej navrhl pro městského lékaře Ernsta Lottmanna a jeho ženu Eugenii. Maierl v roce 1934 vypracoval dva variantní návrhy, z nichž jeden počítal s domem o patro vyšším, což tehdejší městský konzervátor Karl Tannich zamítl. Naopak prosadil, aby byla moderně pojatá strohá fasáda s prosklenou výlohou v přízemí doplněna o tradiční architektonické prvky jako je zmíněný arkýř s krakorci nebo valbová střecha. Od roku 1936 fungovala v přízemí elektrotechnická dílna a obchod, který prezentovala prvorepublikově zářivá výloha. V současné době dům prochází rekonstrukcí, během které mimo jiné získal nový odstín fasády – z dřívější žluté se stala šedá. K domu náleží ještě jednopatrová budova pozdně gotického původu, nacházející se ve dvoře.

Projekt Hanse Maierla se zakreslenými změnami, ke kterým došlo při projednání projektu se zástupci města v čele s památkářem Karlem Tannichem – rizalit byl vyměněn za tradičnější arkýř a také byl upraven tvar střechy (zdroj: SOkA Český Krumlov)
Fotka domu z roku 2020 – z doby před rekonstrukcí, kdy se v přízemí ještě nacházel podivný obchod se suvenýry
Výloha prodejny Maxe Urbana na fotografii Františka Seidela ze 30. let (zdroj: Krumlov, město pod věží)