Dům pro dělníky

Dvojdům při cestě na Větřní od projektanta Hillebranda byl postaven roku 1908 a obsahoval celkem osm malých bytů o dvou obytných místnostech. Dva byty na patře vždy sdílely hygienické zázemí na chodbě. Fasádě dominují dva totožné schodišťové rizality zakončené sedlovou stříškou. I vzhledem k tomu, že se jednalo o byty pro dělnické rodiny, tak fasáda příliš zdobná nebyla, fasádu jen horizontálně člení několik říms. Dvojdům byl postaven družstvem Arbeiterhausbaugenossenschaft (Dělnické bytové družstvo), které se na začátku 30. let dostalo do likvidace. V domě se dlouhou dobu bydlelo, ale v současné době je ve špatném stavu a je neobyvatelný. Jedná se o majetek města a byl nedávno základně staticky zajištěn. Od minulého roku vzniká projekt od Michaely a Jana Dvořákových na rekonstrukci objektu včetně zobytnění podkroví. Po rekonstrukci by měl dvojdům obsahovat šest bytů.