Dům na skále

Dnes již osamocený dům tyčící se na skále nad Objížďkovou ulicí je jedním z posledních pozůstatků původní zástavby na začátku ulice Pod Kamenem. Dům z 18. století je v přízemí zděný, přičemž patro má roubené průčelí. Dům byl narozdíl od ostatních zachován právě kvůli jeho pozici na skále, díky které nepřekážel Objížďkové ulici budované na přelomu 50. a 60. let. Byť se jedná o obyčejný domek s hladkou fasádou a štukovými šambránami kolem oken, od roku 1994 je kulturní památkou. Cenná je právě samotná hmota domu a jeho umístění. Pro budoucí generace by tak měla být zachována alespoň část původní zástavby Špičáku.

Ulice Pod Kamenem od Českých Budějovic s tyčícím se domem na skále.
Fotografie z konce 50. let z doby bourání zástavby překážející nové Objížďkové ulice. Dům na skále je vidět na historické fotografii vlevo nahoře. Na dolní fotografii je vidět fotografie ze stejného místa z dneška (most byl v rámci úpravy ulice posunut)