Domek v Křížové

Křížová ulice, stoupající od centra k hornobránskému rybníku, byla ještě před druhou světovou válkou uličkou na samém okraji města. Začínala zde poutní cesta na Křížovou horu, která na rozdíl od dnešní situace dále vedla už jen loukou. Zástavbu Křížové ulice tvořil na jižní straně velký statek U Harmachů a na straně druhé jen drobné přízemní domky se sedlovými střechami, připomínající více než měšťanské domy venkovská stavení. Domkáři, kteří je obývali, při nich neměli vlastní pole ani větší zahradu. Domek čp. 72 vznikl podobně jako okolní stavení ve druhé polovině 18. století. Jeho vnitřní dispozice je z velké části původní – sestává ze vstupní síně, někdejší černé kuchyně a obytných místností. V miniaturním dvorku mezi štítovou zdí tohoto a vedlejšího domu se původně nacházel chlívek. Protože je domek dobře dochovaným příkladem drobného domkářského stavení na okraji města, je památkově chráněný. 

Josef Wolf zachytil na fotografii z počátku dvacátého století tehdejší život v dnešní Křížové ulici – vlevo jsou vidět domkářská stavení, vpravo statek (SOkA Český Krumlov).