Domek na Americe

Domek nad Vltavou, z kterého dnes zbyly pouze obvodové zdi, byl postaven kolem poloviny 19. století. Až do 60. let 20. století se jednalo o idylické místo nad řekou s výhledem na zámek, který ač byl na dohled, tak byl daleko – lávka při domu byla postavena až v letech 1970-1971. V období První republiky se do domu nastěhovali Felix a Jarmila Šimkovi, kteří jej obývali se svými třemi dětmi. Felix pracoval jako noční hlídač pivovaru, musel tak Vltavu překonávat pomocí loďky. Osud domu byl zpečetěn výstavbou Objížďkové silnice, kvůli které musela být zbourána o něco výše stojící vila. Byť domek demolici unikl, narušený svah ohrožoval obyvatele domu, navíc se zásobování domu stalo náročným. Dům se tedy stal neobyvatelným a postupně chátral. Před časem byla na ruinu domu umístěna dočasná střecha, pravděpodobně pro zpomalení další degradace domu. Příběh domu, celé lokality nazývané dříve Na Americe a rodiny Šimkových je podrobně zpracován v knize Krumlov, město pod věží.

Takto lokalitu Na Americe zachytil neznámý fotograf před stavbou Objížďkové silnice (reprodukováno z knihy Krumlov, město pod věží)