Dobrkovický most

Tříobloukový silniční most pochází z první půlky 19. století. Původně se jednalo o hlavní a jediný most na cestě z Krumlova do Kájova, dnes se nachází vedle mostu na silnici I. třídy. Most je autenticky dochovaným příkladem dopravní technické stavby z lomového kamene a představuje doklad řemeslné zručnosti předků. Tři mostní otvory nejsou stejně velké a jsou zaklenuty valenými klenbami, které dosedají na dva pobřežní a dva střední pilíře. Původně měl most parapetní zídky, které byly z důvodu potřeby rozšíření komunikace odstraněny a nahrazeny železnými svodidly. V roce 2021 proběhla rekonstrukce mostu podle projektu Ing. Josefa Pejchala, během které byl most kompletně opraven a dodány byly parapetní zídky z lomového kamene, jež se na mostě původně nacházely.

Dobrkovický most před rekonstrukcí z roku 2021.