Depo

Dům v ulici Latrán s č.p. 74 se nachází ve slepé části ulice, která byla původně zakončena hradbou, možná se zde nacházela i brána. Dům, který se dnes nachází na konci této části ulice, je klasicistní ze začátku 19. století, kamenná část je ale pravděpodobně starší a poukazuje k původní hradní zdi. V zadní části směrem do Jelení zahrady se ve 20. století nacházely skladové prostory. V roce 2013 byl dům kompletně rekonstruován a směrem do Jelení zahrady byla dostavěna přístavba v půdorysu bývalých skladů. Projektantem bylo studio Ačtyřka a Tomáš Novák, na interiéru spolupracoval designér Jiří Paclík. Přístavba je navržena v industriálním stylu navazujícím na skladové prostory. Jedná se o jednu z největších novostaveb v centru města v poválečném období. V rámci rekonstrukce byl po domluvě s investorem zachován průchod z Latránu do Jelenní zahrady. V objektu se nachází restaurace a ubytování, celý stavební záměr dostal v roce 2014 cenu PRESTA v kategorii novostavba.

Foto z roku 2005, na které je vidět dům před rekonstrukcí. (Autor: Babická Veronika)
Přístavba směrem do Jelenní zahrady
Foto ze začátku 50. let 20. století. Šipkou jsou vyznačeny původní skladové prostory.