Chocholova bytovka

Bytový dům v Kaplické ulici (čp. 300) byl postaven v roce 1933 a jeho autorem je významný jihočeský architekt Karel Chochola, který projekt na bytový dům pro státní zaměstnance zpracoval o dva roky dříve. Třípodlažní dům obsahoval na každém patře dva byty s dvěma obytnými pokoji. Cihlový horizontální pás na druhém patře i horizontálně orientovaná okna odkazují ke stylu, v kterém architekt Chochola tvořil – funkcionalismu. Další Chocholovy realizace, u kterých se funkcionalistické tendence projevily v plné míře, bychom nalezli v Českých Budějovicích (např. obchodní dům firmy Brouk a Babka) ale i ve Větřní (závodní dům s biografem). Architekt Chochola se po vzniku Protektorátu Čechy a Morava zapojil do odboje, v roce 1942 byl odhalen a tentýž rok v Táboře ve svých 48 letech popraven. V letech 2013-2015 proběhla rozsáhlá rekonstrukce objektu podle projektu architekta Jaromíra Kročáka, v rámci níž byla do podkroví vestavěna nová bytová jednotka s výrazným horizontálně orientovaným oknem, které odkazuje k původnímu architektonickému jazyku stavby. Objekt byl až na kamenný sokl kompletně zateplen a ze zadní strany byl ke schodišti přistavěn prosklený výtah. 

Původní pohled na zadní fasádu bytového domu od architekta Chocholy (Zdroj: SOkA Český Krumlov)
Závodní dům s biografem (Větřní, Papírenská čp. 185) z roku 1938. Dnes bohužel dům kvůli necitlivým úpravám a špatné údržbě původní objekt připomíná pouze vzdáleně.
Obchodní dům firmy Brouk a Babka (České Budějovice, Široká ulice 432/11) z roku 1935 je od roku 2019 kulturní památkou.