Bývalý špitál

Nad dnešním autobusovým nádražím byla v roce 1894 postavena malá nemocnice podle projektu městského stavitele Antona Nenninga. Špitál obsahoval pět nemocničních pokojů včetně jednoho infekčního, které spojovalo schodiště umístěné v rizalitu. Jelikož se nemocnice nacházela v areálu studentského domova, lze předpokládat, že sloužila převážně pro zde studující žáky bydlící na internátu. Na konci 19. století se nejednalo o jediné zdravotnické zařízení ve městě, další se nacházela na vícero místech po Krumlově – Jezuitský dům pro nemocné stál při kapli sv. Martina a špitál u sv. Jošta fungoval od 14. století až do roku 1922. V roce 1911 byla postavena na tehdejší poměry velká nemocnice Franze Josefa s 50 lůžky na místě stávající nemocnice. Ta postupně nahradila všechna nemocniční zařízení ve městě. V budově bývalé nemocnice dnes sídlí pedagogicko-psychologická poradna.

Budova z druhé strany z dvora školy.
Původní plány domu (SOkA Český Krumlov)