Bývalé lázně

Dům s adresou Linecká 53 má renesanční původ. Byl upraven v době baroka a dnešní podobu mu dala přestavba z druhé poloviny 19. století. Tehdy vznikla strohá ale zajímavá fasáda domu, která je horizontálně členěná rustikou a římsami. Okna jsou zakončena elegantním segmentovým obloukem a původně byly všechny vnější okenní tabulky umístěny v líci fasády. V rámci oné přestavby, která byla dokončena v roce 1875, byly v objektu zřízeny lázně. Později je ovšem nahradily kanceláře okresního hejtmanství a berního úřadu, pro které byla budova opět drobně upravena. Následně, až do konce 20. století, zde sídlila vojenská správa. Dnes dům bohužel značně chátrá, a to přesto, že je kulturní památkou a zajímavým dokladem architektury 2. poloviny 19. století.