Bývalá jatka

Soubor budov při pravém vltavském břehu, ve kterém se dlouhá léta nacházela jatka, vznikl na počátku 20. století. Do té doby se dobytek porážel v jádru města – v místech, kde dnes stojí hotel Dvořák. Krev z porážených zvířat byla sváděna rovnou do Vltavy. Už z toho je zřejmé, že na počátku 20. století se hygienické podmínky místních jatek zdály jako velmi nevhodné, a proto bylo rozhodnuto o přesunu jatek na okraj města. Projekt areálu vypracoval v roce 1913 Karl Nowaček, tehdejší městský stavitel, kterého již známe například jako autora dvojvily v Kaplické ulici či kaple na hřbitově. Architektura jatek je na jednu stranu velmi jednoduchá, což odráží utilitární funkci budovy, na druhou stranu ovšem její fasádu zdobí některé historizující prvky, například plastické rámce a zaoblená nároží nejvyšší z budov. Dnes jsou budovy využívané jen z části a chátrají.