Bezirkskrankenversicherungsanstalt

Budova, ve které se dnes částečně nachází krumlovská poliklinika, vznikla na Špičáku na konci dvacátých let minulého století. Území před Budějovickou branou bylo dlouhou dobu skromným předměstím s několika hospodářskými staveními a rozlehlými poli. Až od konce 19. století zde začaly vznikat velkolepé vily, které ve dvacátých letech 20. století doplnila škola či právě budova polikliniky. Nechala ji vystavět Okresní nemocenská pojišťovna (Bezirkskrankenversicherungsanstalt), která zde zřídila ordinační a léčebný ústav. V domě se tak podobně jako dnes nacházely ordinace, kanceláře pojišťovny a v patře také byt. Autorem projektu, který vznikl nejspíše roku 1927, byl architekt Jakub Marek. Ten v Krumlově ve dvacátých a třicátých letech navrhl několik obytných domů nebo funkcionalistickou budovu někdejší Švadlenky (dnešní kavárny Kolektiv). Budova polikliniky je na rozdíl od této modernistické stavby na Latránu architektonicky konzervativní. Její plastická fasáda vychází podobně jako budova protější školy z jednoduchého novoklasicismu a je v ní možné číst i inspiraci puristickou architekturou, která kladla důraz právě na jednoduché, ale plastické členění fasády. Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let byla mezi tuto budovu a někdejší vilu čp. 187 vestavěna nová poliklinika. Dnešní rozsáhlé zdravotnické zařízení tak tvoří právě tyto tři stavby.