U Zelené ratolesti

Dům na adrese U Zelené ratolesti čp. 232 je bývalou sýpkou. Byl součástí středověkého Přibkova dvora, který byl spolu s několika dalšími dvory v okolí Krumlova roku 1347 připojen k městu. V roce 1729 byl celý dvůr rozparcelován a odprodán. Z jeho velké plochy tehdy vzniklo 14 samostatných obytných domů a čp. 232 byl jedním z nich. Pouze čtyři z těchto domů (kromě čp. 232 jsou to ještě čp. 215,216 a 217) unikly rozsáhlé demolici historické zástavby Dolního Plešivce v 60. letech 20. století. K té došlo jednak v souvislosti s úpravou prostranství kolem nově vzniklé Objížďkové ulice, jednak kvůli vzniku nové panelákové zástavby. V suterénu i patře domu jsou zachovány klenby. Jeho fasáda je zdobena psaníčkovým i ornamentálním sgrafitem, které napodobuje původní výzdobu. Stavba, v níž se dnes nachází hotel a restaurace, je památkově chráněná.

Plán demolice domů na Dolním Plešivci z roku 1964. Námi sledovaný dům je v červeném rámečku, žlutě vyznačené jsou ty domy, které byly zbořeny kvůli výstavbě dolního plešiveckého sídliště (plán z archivu SOA Třeboň, oddělení Český Krumlov).